Aankoop luierzakken

Luierzakken zijn verkrijgbaar aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, in de bibliotheek, op de Technische uitvoeringsdienst (Gestelhoflei 12, Bonheiden), in het Dienstencentrum De Mettenberg en in het feniksuitleenpunt van de bib in Rijmenam (St-Maartensberg 1).

Kostprijs

€ 10 / rol van 10 zakken

Meer info

De luierzakken hebben een inhoud van 30 liter, wat vergelijkbaar is met de inhoud van de vroegere kleine huisvuilzak. Je kan de gevulde zakken naar het containerpark brengen (telt niet als bezoek aan het containerpark).

Niet alleen gezinnen, maar ook onthaalmoeders, crèches en kinderdagverblijven kunnen gebruikmaken van dat systeem. Als de aanvoer van crèches en kinderdagverblijven echter zo groot is dat ze de goede werking van het containerpark verstoort, wordt nagegaan of de betrokkene zelf een container (met een inhoud van minstens 1100 l) kan plaatsen.

Ziekenhuizen en rustoorden kunnen voor de inzameling van incontinentiemateriaal contact opnemen met IVAREM.

Meer info op de gratis infolijn: 0800 90 441