Omgevingsvergunnning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

Voor alle zaken waar u tot voor kort een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), verkavelingsvergunning of milieuvergunning moest indienen, dient u nu een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt onder meer voor het (ver)bouwen van een woning, het plaatsen van een tuinhuis, het vellen van bomen en het uitbaten van een bedrijf met milieuklasse 2 of 3, …

Meer info over de omgevingsvergunning vindt u op www.omgevingsloket.be

Voor wie

Vooraleer u een aanvraag indient, gaat u best eerst na of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Neem contact op met de dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning en licht uw plannen, activiteiten toe. Zo weet u meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding volstaat, vrijstelling mogelijk is, …

De diensten ruimtelijke ordening en milieu werken enkel op afspraak.

Voorwaarden

De omgevingsvergunning moet digitaal worden aangevraagd via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Analoog indienen kan uitzonderlijk nog in bepaalde gevallen:

  • handelingen waarbij de medewerking van de architect niet verplicht is
  • meldingsaanvragen voor klasse 3-inrichtingen en/of activiteiten
  • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

De gemeente is verplicht om dit dossier te digitaliseren.

Kostprijs

De gemeenteraad stelde de tarieven voor de omgevingsvergunning vast. U kan deze tarieven hier terugvinden.

Meer info

De drijvende krachten achter de omgevingshandhavingscel zijn Els Pissierssens (jurist) en Sara De Roeck (milieudeskundige) van IGEMO.

Als verbalisanten kunnen Els en Sara aanmaningen en processen-verbaal opmaken. Tevens kunnen ze een stakingsbevel opleggen wanneer er bijvoorbeeld onvergunde bouwwerken in uitvoering zijn. De procedures die Els en Sara volgen zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening.

Els is naast jurist ook de coördinator van de intergemeentelijke omgevingshandhavingscel. Je kan haar bereiken via els.pissierssens@igemo.be. Sara heeft ruim negen jaar ervaring in adviesverlening binnen milieudossiers, zowel voor privébedrijven als gemeenten. Sara kan je bereiken via sara.deroeck@igemo.be.