Diftarkosten - aanvraag toelage als tegemoetkoming