Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

Gemeentebestuur Bonheiden, Jacques Morrenplein 10, B-2820 Bonheiden en het OCMW Bonheiden, Baxbos 15, B-2820 Bonheiden (hierna ‘het lokaal bestuur’ genoemd) zijn verantwoordelijk voor deze privacyverklaring.

Wat is het doel van deze verklaring?

Via deze Privacyverklaring leggen we de verwerking van persoonsgegevens uit en hoe we uw privacy daarbij beschermen.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens die we verwerken naar aanleiding van uw gebruik van onze website www.bonheiden.be.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren of om de geldigheid en betrouwbaarheid van de door u verkregen gegevens te controleren. De verwerkingen van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstellingen.

Op welke manier verkrijgen we persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur verkrijgt uw persoonsgegevens wanneer u ze aan ons meedeelt of wanneer u gebruik maakt van ons e-loket. Onze website maakt gebruik van cookies. U vindt hierover meer informatie in ons cookiebeleid.

Welke principes hanteren we bij verwerking van persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur vindt de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk. Het beschouwt die gegevens immers als vertrouwelijke informatie. Het lokaal bestuur bevestigt daarom uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Als lokaal bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit schriftelijk of digitaal via onderstaande contactgegevens:

Schriftelijk:

Gemeentebestuur Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, B-2820 Bonheiden, 015 50 28 00

OCMW Bonheiden, Baxbos 15, B-2820 Bonheiden, 015 50 04 10

Per mail:

privacy@bonheiden.be

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Het lokaal bestuur Bonheiden vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en beveiligingsmaatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. U vindt hierover meer informatie in ons Gegevensbeschermingsbeleid.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Hoger in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u aan te melden via e-ID of om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Dit kan via https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto's (portretrecht)

Van de dienstverlening en tijdens publieke evenementen uitgaande van het lokaal bestuur kunnen overzichtsfoto’s worden gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven.

Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn/haar portret. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via de hogervermelde contactgegevens. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op www.bonheiden.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u ons hierover meteen te contacteren. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring website

Het lokaal bestuur kan deze verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 maart 2019.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. 

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.