Vergunning voor werken

Hier vind je vergunningsaanvragen voor het uitvoeren van werken op openbaar domein.

Als je een gedeelte van de openbare weg in beslag neemt, bvb. voor werken of het plaatsen van een container, heb je een vergunning nodig voor inname van openbaar domein.

Aannemers die werken uitvoeren in opdracht van nutsmaatschappijen hebben een signalisatievergunning nodig.