LIVC-R

In de gemeente Bonheiden is sinds 2018 een LIVC-R (Lokale Integrale Veiligheid Cel inzake Radicalisme, extremisme en terrorisme) actief. De LIVC-R is opgericht om signalen van radicalisering zo snel als mogelijk op te vangen en bespreekbaar te maken, zodat opvolging en eventueel begeleiding kan worden voorzien. De lokale overheid kan immers het snelst reageren en ageren als lokaal aanspreekpunt voor burgers, diensten en organisaties. 

In de LIVC-R van Bonheiden zetelen:

  • 2/3 afgevaardigden vanuit de politiezone Bodukap
  • de burgemeester
  • de algemeen directeur
  • de beleidsmedewerker als ambtenaar die instaat voor de preventiemaatregelen

In periodieke overleggen worden casussen besproken en de eventueel te nemen maatregelen.