Vestigingsvergunning

Een vestigingsvergunning is een voorafgaande vergunning voor het vestigen van bepaalde handelszaken. Pas nadat je een vestigingsvergunning hebt gekregen, kan je voor deze handelszaken een uitbatingsvergunning aanvragen.

Voor wie

Voor volgende handelszaken moet je een vestigingsvergunning aanvragen:

 • nachtwinkels;
 • private bureaus voor telecommunicatie;
 • wedkantoren;
 • CBD winkels;
 • sishabars.

Hoe aanvragen

Je kan een vestigingsvergunning alleen digitaal aanvragen

Je moet de vergunning minstens 45 dagen op voorhand aanvragen. 

Je moet volgende stukken bij je aanvraag voegen:

 • kopie identiteitskaart;
 • uittreksel uit het strafregister voor de specifieke uitbating;
 • uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de afmetingen;
 • kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing indien de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte hebben van ten minste 1.000 m²;
 • brandveiligheidsattest;
 • voor niet-EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart;
 • kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand);
 • kopie van de handelshuurovereenkomst (indien van toepassing).

Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.

Kostprijs

Gratis.

Relevante pagina's