Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning is een vergunning voor het uitbaten van bepaalde handelszaken.

Voor wie

Voor volgende handelszaken moet je een uitbatingsvergunning aanvragen:

 • horecainrichtingen;
 • nachtwinkels;
 • private bureaus voor telecommunicatie;
 • wedkantoren;
 • CBD-winkels;
 • sishabars;
 • handcarwash.

Voorwaarden

Voor sommigen handelszaken moet je in het bezit zijn van een voorafgaandelijke vestigingsvergunning:

 • nachtwinkels;
 • private bureaus voor telecommunicatie;
 • wedkantoren;
 • CBD-winkels;
 • sishabars.

Hoe aanvragen

Je kan een uitbatingsvergunning alleen digitaal aanvragen

Je moet de vergunning minstens 45 dagen op voorhand aanvragen. 

Je moet volgende stukken bij je aanvraag voegen:

 • kopie identiteitskaart;
 • uittreksel uit het strafregister voor de specifieke uitbating;
 • uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de afmetingen. Plannen voor handcarwashes moeten ook het aantal parkeerplaatsen, de wasruimte en circulatieruimte bevatten;
 • kopie van de vestigingsvergunning;
 • voor horecazaken/nachtwinkels: attest voedselveiligheidsagentschap (FAVV);
 • kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing indien de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte hebben van ten minste 1.000 m²;
 • brandveiligheidsattest;
 • voor niet EU-onderdanen: kopie van de beroepskaart;
 • kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand);
 • kopie van de handelshuurovereenkomst (indien van toepassing);
 • CBD-winkels moeten een certificaat toevoegen van alle aangeboden producten met vermelding van het percentage tetrahydrocannabinol en/of cannabidiol.

Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.

Kostprijs

Gratis.

Relevante pagina's