Subsidie voor wijkfeest (buurtfeest)

Als je een wijkfeest organiseert, kan je daarvoor een toelage krijgen. Het bestuur wil zo sociale, vriendschappelijke contacten onder de bewoners stimuleren.

Het toelagereglement voor wijkfeesten, loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2018. Het stimuleert de organisatoren ook om hun wijkfeest milieuvriendelijk te organiseren. De toelage is daarom gekoppeld aan de voorwaarde voldoende inspanningen te leveren om afval te vermijden en te sorteren. 

De basistoelage is bedoeld om de kosten te helpen dragen voor de organisatie en voor afvalpreventie en -verwerking. Als er meer dan 15 personen aan het wijkfeest deelnemen, bedraagt de toelage € 200, waarvan € 100 cash wordt betaald en € 100 in Rijmheidebons.

Elke wijk kan per kalenderjaar maar één toelage krijgen, voor activiteiten die de sociale contacten tussen de bewoners bevorderen. Privéfeesten en activiteiten om winst te maken komen niet in aanmerking.

Vraag hier je subsidie voor je wijkfeest aan.

Voorwaarden

  • De initiatiefnemers moeten in de betrokken straat wonen.
  • De activiteit moet zich uitsluitend richten tot alle bewoners van (een deel van) de straat of van het plein.
  • Het wijkfeest vindt plaats in Bonheiden.
  • De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
     - naam, adres en telefoonnummer van minstens twee initiatiefnemers
     - plaats en datum van de activiteit, de deelnameprijs en de groep die men wil bereiken

De aanvraag voor het wijkfeest (buurtfeest) zelf moet bij het College van burgemeester en schepenen toekomen, ten laatste 6 weken vóór het evenement. De organisator vult hiervoor het evenementenformulier in. De aanvraag voor de toelage kan je pas indienen na het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar.