Toelagereglement wijkfeesten

Het toelagereglement van de wijkfeesten werd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2019 aangepast en verlengd tot 31 december 2024.