Instandhouden zwaluwnesten

Zwaluwen zijn bekende vogels. Hun leefwijze dicht bij de mens draagt daar veel toe bij: huis-, boeren- en gierzwaluwen broeden allen in of op gebouwen. We kennen ook allemaal de groepen zwaluwen die zich op het einde van de zomer verzamelen om dan samen de trek van duizenden kilometers naar het verre Afrika aan te vatten.
 
Sinds de jaren ‘60 is het zwaluwbestand echter enorm teruggelopen. Eén van de oorzaken van hun achteruitgang is het verlies van geschikte nestplaatsen. Met een premie voor het in stand houden van zwaluwnesten wil het gemeentebestuur bijdragen tot de bescherming van onze zwaluwen.

Voor wie

De premie heeft betrekking op nestgelegenheden op of in woningen en andere gebouwen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bonheiden.

Voorwaarden

De aanvragen tot het bekomen van een premie moeten ten laatste op 30 juni worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Hou er rekening mee dat enkel bezette zwaluwnesten in aanmerking komen voor een subsidie.

Kostprijs

Het bedrag van de premie voor het instandhouden van nestgelegenheden bedraagt :

  • 1 tot en met 4 nesten : 25 euro
  • 5 en meer nesten : 50 euro.