Verzekering van objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing van de voor het publiek toegankelijke instellingen

Wat?

Exploitanten van de hieronder vermelde inrichtingen zijn verplicht een verzekering van objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing van de voor het publiek toegankelijke instellingen af te sluiten. De objectieve aansprakelijkheid geldt zowel voor de lichamelijke als voor de stoffelijke schade die aan derden wordt veroorzaakt door een brand of ontploffing en dit onverminderd het gewone verhaal op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.

Voor wie?

 • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 50 m² bedraagt
 • hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte telt van ten minste 1.000 m²
 • bioscopen, theaters, culturele centra, polyvalente zalen voor onder andere voorstellingen, vergaderingen, manifestaties (zoals buurthuizen, parochiezalen...)
 • sportzalen, zwembaden, bowlings, fitnesscentra, gymnasium en bijhorende inrichtingen
 • stadions
 • handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is of groter dan 1.000 m²
 • ziekenhuizen en verzorgingsintellingen die vallen onder de medische sector
 • service-flatgebouwen voor bejaarden, woningcomplexen met dienstverlening en rustoorden
 • inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • kantoorgebouwen met een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte van ten minste 500 m²
 • stations
 • gebouwen van de hoven en rechtbanken
 • pretparken en lunaparken
 • jeugdherbergen
 • artistieke cabarets, circussen, casino's, schietstanden, gesloten kermisinstallaties
 • opblaasbare structuren die overeind worden gehouden door een kunstmatig gecreëerde overdruk

Wat zijn de stappen?

De verzekeringsmaatschappij is verplicht de burgemeester waar de beoogde inrichting gevestigd is in te lichten over de verzekeringsovereenkomsten die worden afgesloten, alsook over de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging of de schorsing van de contracten. De kennisgeving aan de burgemeester gebeurt door middel van een attest. 

De burgemeester zal controleren of de inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

Wet of reglement

Wet van 30 juli 1979, uitvoerbaar verklaard met ingang van 1 maart 1992, ingevolge de Koninklijke Besluiten van 28 februari 1991 en 5 augustus 1991.