Toelating voor manifestaties ter bevordering van handel en/of braderieën

Je vraagt je vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.