Subsidie voor beeldbepalende bomen

De beeldbepalende bomen in onze gemeente bevinden zich vaak op privé terrein en hebben een zekere leeftijd, waardoor de kosten voor de eigenaar om de boom veilig en vitaal te houden kunnen oplopen. Om deze bomen van het vellen te redden,¬†biedt de gemeente via het subsidiereglement beelbepalende bomen de eigenaar een financiële ondersteuning aan.

Voor wie

Bent u eigenaar van een merkwaardige boom die aan de straatkant staat of die vanop een openbare plaats duidelijk te zien is, dan kan u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor het onderhoud van de boom.

Hoe aanvragen

De toekenning van de subsidie bestaat uit drie fasen:

Fase 1: de dienst omgeving weegt via aan puntensysteem af of het hier inderdaad gaat om een voor de gemeente beeldbepalende boom.

Fase 2: op kosten van het gemeentebestuur komt er een erkend boomverzorger langs die een visuele controle uitvoert van de boom en een voorstel formuleert naar onderhoud toe (structurele groeiplaatsverbetering en/of bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei (herstel- en stabilisatiesnoei, verwijderen van dode takken), kroonverankering en ziektebestrijding).

Fase 3: als eigenaar kan u een extra financiële tegemoetkoming vragen als u minstens 1 van de door de boomverzorger voorgestelde onderhoudsmaatregelen laat uitvoeren.