Stoken met hout

Een haardvuur in huis maakt het op slag gezellig. Maar stoken met hout kent ook minder aangename eigenschappen zoals de productie van roet en fijnstof. Omdat hout verbranden steeds deeltjes uitstoot die schadelijk zijn voor uw gezondheid en de luchtkwaliteit, is het raadzaam u goed te informeren vooraleer je met hout stookt.

In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer fijn stof (PM2.5) afkomstig van hout of houtpellets die gezinnen verbranden om hun woning te verwarmen. In de winter veroorzaakt stoken met hout zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer.

Wens je je woning duurzaam te verwarmen, kies dan voor schone en hernieuwbare energie. Zelfs centrale verwarming met een condensatieketel op aardgas heeft minder nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit binnen én buiten uw woning. Maar bovenal tracht ervoor te zorgen dat je zo weinig mogelijk energie nodig hebt om je woning in de winter warm te houden en investeer in de isolatie van je gebouwschil.

Stook je toch met hout, let dan op het volgende:

  • Is je houtkachel al meer dan 15 jaar oud, laat je adviseren over een nieuwe haard. Nieuwe haarden stoken immers veel efficiënter dan oudere types en brengen dus minder ongezonde stoffen vrij in je eigen woning.
  • Stoken met hout kan enkel met droog en onbehandeld hout. Interpreteer de allesbrander niet als een eigen afvalverbrandingsoven. Ook bij het aanmaken van de haard gebruik je best enkel aanmaakhout en geen papier, paraffine of aanmaakblokjes.
  • Stoken met hout is in de gemeente Bonheiden verboden bij windstille en mistige dagen. Enkel woningen waar de houtkachel de hoofdverwarming is kunnen op die dagen gebruik maken van hun haard.

Op 4 oktober 2023 werd een open Milieuraad georganiseerd rond dit thema. De toelichting van de 3 sprekers kan je nalezen in de bijlagen.

Klik hier voor meer info in verband met onze luchtkwaliteit.