Steenmarters

De steenmarter is duidelijk terug van weggeweest. Vroeger werd hij intens bejaagd voor zijn pels en was hij zo goed als uit Vlaanderen verdwenen. De laatste decennia is hij wettelijk beschermd, en met succes. Ook in Bonheiden is hij in opmars en krijgen we steeds meer meldingen van zijn aanwezigheid.

Dichtbij de mens

De steenmarter (Martes foina) is een inheems roofdiertje met een bruine vacht met witte borstvlek. Steeds vaker treffen we hem aan in de buurt van woningen, het is immers een typische opportunist die zich aanpast aan de omstandigheden. Zoals de vos is hij overwegend carnivoor met een dieet van muizen, kikkers, eekhoorns en vogels (kippen!), maar ook vruchten en eieren staan regelmatig op hun menu.
Dieren die vlakbij de mens wonen betrekken zolders, kelders en stallen. Regelmatig treffen we ze ook aan onder de motorkap van auto’s, waar ze de elektrische bedrading kunnen beschadigen. De aanwezigheid van de steenmarter kan soms wat hinder (stank, lawaai, knagen aan bekabeling en isolatie, doodgebeten kippen) met zich meebrengen, maar tot een echte plaag zal het nooit komen. Het zijn immers uiterst territoriale dieren die geen soortgenoten in de buurt dulden, zelfs de eigen jongen worden verjaagd eens ze op eigen pootjes kunnen staan.

Bestrijding

Als je toch last ondervindt van een steenmarter die je zolder tot verblijfplaats heeft uitgekozen zijn ze vrij makkelijk te verjagen. Bij valavond, als de diertjes actief worden, zal regelmatig lawaai en fel licht er voor zorgen dat ze een andere woonplaats opzoeken. Zelfs als ze met jongen zitten is deze methode vrij onschadelijk, ze nemen hun kleintjes gewoon mee naar het nieuwe nest. In de handel is ook anti-marterspray te verkrijgen, vooral effectief om onder de motorkap van geplaagde auto’s te spuiten, maar ook bruikbaar op zolders en andere gesloten ruimten. De geur is voor marters zo intensief dat zij andere oorden zullen opzoeken.

Reglement

Een marter doden is niet enkel verboden, maar ook zinloos. Het vrijgekomen territorium zal al vlug door een soortgenoot worden ingenomen.