Sociale media

De sociale media zijn een vast onderdeel om onze communicatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Ons bestuur & diensten heeft de volgende kanalen.

Gemeentebestuur Bonheiden:

Sport & Jeugd Berentrode:

GC 't Blikveld:

Bibliotheek:

Buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom

Reglement

Voor het plaatsen van online reacties (zowel via onze sociale media als via onze websites) gelden een aantal spelregels.

1. Doel "reacties"

Met "online reacties" via onze sociale media en websites wil het gemeentebestuur iedereen de kans geven om van gedachten te wisselen en suggesties te doen i.v.m. werken, situaties... in onze gemeente. Het gemeentebestuur heeft het recht om een discussieonderwerp af te sluiten wanneer verschillende meningen aan bod zijn geweest.

2. Gebruik en draagwijdte

Via de sociale media en de websites kunnen rechtstreeks informatievragen gesteld worden aan de gemeentediensten. Een specifieke dienstverlening vraag je aan door rechtstreeks contact op te nemen met de dienst in kwestie. Er is geen enkele verplichting tot reageren op een bericht voor het gemeentebestuur. Als je zeker een reactie wil, neem dan rechtstreeks contact met de gemeentedienst die het dossier in kwestie behandelt.

3. Spelregels

Meningen zijn vrij, maar dit betekent niet dat er op onze sociale media en websites geen spelregels gelden. Zo willen we komen tot volwassen discussies op basis van argumenten. Bij overtreding van de afgesproken spelregels, word je voor een bepaalde periode of definitief verwijderd.

Door in te schrijven en je persoonsgegevens te laten opnemen in de databank, onderschrijf je de spelregels. Het gaat hier om regels van hoffelijkheid en fatsoen:

1. Discussies gebeuren op basis van redelijk geformuleerde argumenten.
2. Geen politieke hetzes.
3. Geen persoonlijke aanvallen of scheldpartijen.
4. Geen onwelvoeglijk, kwetsend of grof taalgebruik.
5. Geen racistisch, discriminerend of seksistisch taalgebruik.
6. Geen pornografische teksten of beelden.
7. Geen commerciële boodschappen.

De gemelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden bij het plegen van strafbare feiten.

4. Vragen & meer informatie

Met vragen over de bovenvermelde spelregels of bij problemen bij het posten van een bericht, kan je terecht bij de Communicatiedienst. Bel naar 015 50 28 02 of mail naar communicatie@bonheiden.be