Rijmheide

Teksten en illustraties voor het volgende nummer van het gemeentelijk infoblad Rijmheide moeten in de regel worden bezorgd aan het eind van de oneven maanden. Deze deadline geldt ook voor het invoeren van activiteiten in de UiT-databank.

Voor 2023 zijn dat de vrijdagen:

 • 18 november voor het januarinummer 2023
 • 20 januari voor het maartnummer
 • 24 maart voor het meinummer
 • 19 mei voor het julinummer
 • 28 juli voor het septembernummer
 • 22 september voor het novembernummer
 • 3 november voor extra editie eindejaar
 • 17 november voor het januarinummer 2024

Mail je teksten en illustraties gelijktijdig naar communicatie@bonheiden.be 

 • Lever je teksten aan in Word met bij voorkeur het lettertype Gill Sans 11 pt.
 • Voeg illustraties niet in het Worddocument, maar bezorg ze als aparte bestanden (in hoge resolutie) in jpg.
 • Verwijs in de tekst naar de foto('s) en markeer die verwijzingen in het groen.

Verenigingen kunnen één activiteit per jaar extra in de kijker zetten in de activiteitenkalender. Deze joker aanvragen doe je via het e-loketformulier hieronder. Doe dit voor de deadline van het Rijmheidenummer waarin het evenement moet verschijnen.

Er is in elke Rijmheide plaats voor maximaal drie Gouden Zaken. Indien er meer aanvragen zijn, beslist de communicatiedienst - in overleg met lokale economie - welke zaken een plaatsje krijgen in de eerstvolgende editie.