Rijmheide

Elke 2 maanden verschijnt ons gemeentelijk magazine Rijmheide. Voor het aanleveren van input hiervoor werken we met enerzijds artikels via onze diensten en anderzijds met activiteiten aangebracht door eigen diensten, maar ook door lokale verenigingen.

Deadlines

Materiaal aanleveren voor de edities in 2024-2025 zijn de vrijdagen:

  • 22 maart voor het meinummer
  • 24 mei voor het julinummer
  • 26 juli voor het septembernummer
  • 27 september voor het novembernummer
  • 1 november voor extra editie eindejaar
  • 15 november voor het januarinummer 2025

Artikels

Ons infoblad bestaat uit artikels aangeleverd door de gemeentelijke diensten of vanuit instanties met een boodschap van algemeen belang voor de bevolking zoals griepvaccinatie en dergelijke.

Mail je teksten en illustraties gelijktijdig naar communicatie@bonheiden.be Dit geldt enkel voor het aanleveren van artikels. (Activiteiten van verenigingen volgen een andere werkwijze, zie info Activiteiten - activiteit in de kijker.)

  • Lever je teksten aan in Word met bij voorkeur het lettertype Gill Sans 11 pt.
  • Voeg illustraties niet in het Worddocument, maar bezorg ze als aparte bestanden (in hoge resolutie) in jpg.
  • Verwijs in de tekst naar de foto('s) en markeer die verwijzingen in het groen.

Teksten en illustraties voor het volgende nummer van het gemeentelijk infoblad Rijmheide moeten in de regel worden bezorgd aan het eind van de oneven maanden.

Activiteiten of activiteit in de kijker

Voer de activiteit van jouw vereniging in in de UiT-databank. Staat de info van jouw vereniging daar op tijd online, dan nemen we deze in verkorte vorm (naam activiteit, datum, plaats, contact) mee op in de rubriek 'UiT in Bonheiden' in Rijmheide. Door je activiteit in UiT in te geven, verschijnt deze ook automatisch op UiT in Bonheiden - Gemeente Bonheiden

Eén maal per jaar kan je als vereniging één activiteit in de kijker zetten in de activiteitenkalender. Je kan hierbij vragen om een foto bij je activiteit te zetten en een korte tekst. Deze joker aanvragen doe je via het e-loketformulier hieronder. Doe dit voor de deadline van het Rijmheidenummer waarin het evenement moet verschijnen.

Gouden zaken

Start je binnenkort een zaak of vier je een jubileum? Laat het ons weten via lokaleeconomie@bonheiden.be zodat we dat in de kijker kunnen zetten.

Er is in elke Rijmheide plaats voor Gouden Zaken. Indien er meer aanvragen zijn dan drie, beslist de communicatiedienst - in overleg met lokale economie - welke zaken een plaatsje krijgen in de eerstvolgende editie.