Rijbewijs

Een rijbewijs (bankkaartmodel) kan je verkrijgen nadat je een theoretisch en praktisch examen hebt afgelegd.

Afhandeling

Op de dienst bevolking in het gemeentehuis van Bonheiden. Bij de aanvraag breng je de nodige documenten mee.

Wij brengen u op de hoogte wanneer het rijbewijs kan afgehaald worden aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Hierbij dien je steeds het vorige rijdocument in te leveren indien je dit nog in je bezit hebt, ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken.

Als iemand anders het rijbewijs in jouw plaats komt afhalen, steeds een volmacht en een kopie van je identiteitskaart meegeven en eventueel het vorige rijdocument.

Wat meebrengen?

 • Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:
  • identiteitskaart
  • eventueel 1 recente pasfoto die moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
  • aanvraagformulier van het examencentrum, ingevuld en ondertekend
  • het voorlopig rijbewijs
 • Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel
 • Voor een diefstal of verlies van het rijbewijs:
  • identiteitskaart
  • eventueel 1 recente pasfoto die moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
  • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld.
 • Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:
  • identiteitskaart
  • eventueel 1 recente pasfoto die moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
  • huidig rijbewijs
  • rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX.
  • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijsVoor categorie G: getuigschrift T
 • Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:
  • identiteitskaart
  • eventueel 1 recente pasfoto die moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
  • huidig buitenlands rijbewijs
  • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld.
  • OPGELET: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.

Meer info

Papieren modellen blijven geldig tot 2033! Elke burger kan de omwisseling vragen van zijn papieren rijbewijs naar het nieuwe bankkaartmodel. Het bankkaartmodel moet om de 10 jaar vernieuwd worden. De definitieve omwisseling van de papieren rijbewijzen is gepland vanaf 2015 in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en wordt afgestemd op de vernieuwing van de identiteitskaart.