Registratie van vaccinatie tegen poliomyelitis

De inenting tegen kinderverlamming (polio) is verplicht en moet gebeuren voor je kind 18 maanden oud is.
Je kunt je kind gratis laten inenten bij het consultatiebureau van de vzw Kind en Gezin of een beroep doen op een geneesheer naar keuze. De arts die de vaccinaties toedient, vult het vaccinatieattest in.

Afhandeling

Breng het vaccinatieattest binnen bij het onthaal van het gemeentehuis of geef het door via het e-loket. 

E-loket

Je met het attest binnenbrengen in de gemeente waar je woont, niet in de gemeente van geboorte.

De vaccinatie wordt geregistreerd in het rijksregister zodat – met oog op een preventieve gezondheidszorg- kan worden gecontroleerd of iedereen de vaccinatie heeft gekregen.

Bezorg je het attest niet op tijd, dan word je schriftelijk aangemaand om het attest alsnog binnen te brengen.