Reclamewerving in naam van de gemeente: waarschuwing

Onze handelaars en beoefenaars van zelfstandige beroepen worden geregeld geplaagd door brieven, mailberichten, telefoonoproepen of bezoeken van personen die beweren dat ze advertenties werven in naam van het gemeentebestuur. 

Wees daarbij waakzaam, want het gaat soms over firma's die je vooraf laten betalen en helemaal geen publicatie maken. Soms komt er wel een publicatie, maar worden torenhoge kosten aangerekend voor een (kleine) vermelding. 

Ons gemeentebestuur werkt soms wel samen met een privébedrijf voor een uitgave met advertenties, maar probeert dat zo veel mogelijk te beperken. Het zal zo'n samenwerking dan ook vooraf aankondigen, via de website en zo mogelijk ook via Rijmheide.

Voorwaarden

Wil je weten of de werving van reclame inderdaad is bedoeld voor een uitgave door of in samenwerking met het gemeentebestuur, vraag dan steeds naar de schriftelijke bevestiging daarvan (op briefpapier met het gemeentelogo).

Als geen schriftelijk bewijs kan worden voorgelegd, dan vindt de werving van de reclame of sponsoring NIET plaats in opdracht van of met steun van ons gemeentebestuur.

Meer info

Als je een dergelijk aanbod krijgt, kan je ook navraag doen bij onze dienst voor lokale economie, tel. 015 50 28 79 - lokaleeconomie@bonheiden.be