Ratten

Ratten verspreiden ziekten, brengen schade toe aan de oevers, gewassen, isolatiemateriaal, elektrische leidingen,…. De rat plant zich razendsnel voort; één koppel kan zorgen voor minimum 30 nakomelingen per jaar.

Voor wie

Bewoners kunnen tegen aankoopprijs een rattendoos met bijhorende rattenklem aankopen. Deze doos zorgt ervoor dat andere grotere dieren niet in dezelfde val kunnen trappen. Bij een echte rattenplaag kunnen bewoners dit steeds signaleren bij de gemeente die dan de gemeentelijke rattenbestrijder kan inschakelen.

Hoe aanvragen

Rattendozen met klem zijn verkrijgbaar aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en op de Technische uitvoeringsdienst, Gestelhoflei 12, Bonheiden.

Kostprijs

Het gemeentebestuur biedt rattenklemmen en -dozen aan om de rat te bestrijden. Een rattendoos kost € 8,40, een rattenklem € 4,30.

Reglement

Iedereen is wettelijk verplicht ratten te bestrijden zodra de aanwezigheid ervan wordt vastgesteld. Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het gewest enkel de verantwoordelijkheid hebben voor rattenbestrijding voor de openbare waterlopen en weggrachten en de private terreinen waar het openbaar bestuur belast is. Inwoners van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de bestrijding op hun eigen terrein. 

Dit wilt uiteraard niet zeggen dat de gemeente de burgers niet kan ondersteunen bij de bestrijding van de rat. Het bestrijden van ratten is immers noodzakelijk om de natuurlijke flora en fauna te beschermen. Voor diezelfde flora en fauna te beschermen dient echter het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden.

Meer info

Denk er ook aan dat er heel wat zaken zijn die je zelf kan doen om een rattenprobleem te voorkomen:

  • Hou ze uit je huis: maak gaten dicht, scherm verluchtingskokers af, sluit voedsel degelijk af en vermijd lekkende kranen rondom het huis.
  • Vermijd nestgelegenheid rond het huis: dichte begroeiing, houtstapels,…
  • Geef huisdieren, pluimvee en konijnen niet teveel eten en voed ze liefst in de ochtend.
  • Geen gekookt eten of vlees op de compost, dit trekt de dieren aan en is ook nefast voor de compost.

Gebruik je toch nog vergif zorg dan dat andere dieren en kinderen hier niet aan kunnen door gebruik te maken van een rattendoos en dat vergiftigde kadavers worden opgeruimd als ze ontdekt worden. Gebruik vergif zo beperkt mogelijk en gooi eventuele overschotten bij het KGA.