Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter

Vergunning niet-commerciële verkoop

Iedereen krijgt wel eens de vraag om iets te kopen voor het goede doel. Zulke verkopen zijn toegelaten indien u voldoet aan de voorwaarden.

Voor wie

Als particulier of vereniging 
De Vlaamse overheid heeft een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade. U hebt dan een vergunning niet-commerciële verkoop nodig. Voert u als particulier de actie, dan moet u als particulier de vergunning aanvragen. Verkoopt u in opdracht van een vereniging, dan moet de vereniging voor de vergunning zorgen en u daarvan een kopie bezorgen. De verkoop mag plaatsvinden op eender welke plaats zolang u van de gemeente toestemming hebt om die plaats in te nemen of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats. Bijvoorbeeld bij een verkoop aan een standje in de supermarkt. Voor online verkopen voor het goede doel hebt u geen vergunning nodig. De toelating is nodig voor alle verenigingen of particulieren, met uitzondering van erkende jeugdverenigingen en organisaties erkend door de Minister van Financiën. Indien er argwaan ontstaat over de goede intenties van de verkoop, dan kan de gemeente meer uitleg vragen over het goede doel en hoe de middelen aan dit goede doel bezorgd werden. Als vzw kan u een verkoop organiseren met een vergunning niet-commerciële verkoop indien de verkoop occasioneel is. Wanneer u als vzw bijvoorbeeld elke week op de markt staat om iets te verkopen, dan hebt u wel een leurderskaart nodig. 

Als ondernemer
Wanneer u als ondernemer iets wil doen voor het goede doel, dan moet u ook een aantal zaken in acht nemen. Wilt u voor het goede doel producten verkopen dan hebt u een vergunning niet-commerciële verkoop nodig. De volledige opbrengst boven de kostprijs moet naar het opgegeven doel gaan. U mag dus wel de gemaakte kosten aanrekenen. Wilt u uw eigen producten verkopen en de opbrengst schenken aan een goed doel? Overleg zeker met uw boekhouder hoe u dit boekhoudkundig kan verwerken. Anders kan het zijn dat de fiscus er bij een controle vanuit zal gaan dat u bepaalde inkomsten niet hebt aangegeven. Als commerciële onderneming mag u nooit een tombola of loterij organiseren. Wat u wel mag doen, is een wedstrijd uitschrijven waarbij u bijvoorbeeld de kans op winst laat afhangen van een schiftingsvraag. De winstkans van de klant mag nooit enkel en alleen van het toeval afhangen. 

Voorwaarden

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter voor een goed doel
  • Een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel
  • De verdediging en de promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten.
  • Steun bij ramp
  • Steun bij belangrijke schade
  • Een humanitaire catastrofe.
Giften versus verkoop
Er is een verschil tussen de verkoop van goederen en diensten (waarbij de tegenpartij iets in ruil krijgt) en het werven van giften voor je project. Als u niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, dan moet u geen vergunning aanvragen. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als u daarbij de openbare orde respecteert. Vaak stellen gemeenten via bepalingen in het lokale politiereglement hier wel beperkingen aan.

Verkoop van voedingsproducten voor het goede doel
Wanneer je slechts occasioneel voedingsmiddelen voor het goede doel (gelegenheidsverkoop) verkoopt, dan moet je niet in het bezit zijn van een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en hoef je ook geen bijdrage aan het FAVV te betalen. Dit zolang de verkopen maximaal vijf keer per jaar plaatsvinden. Met gelegenheidsverkoop wordt onder meer bedoeld: een jaarlijkse pannenkoekenverkoop, een barbecue van de jeugdbeweging en een wafelverkoop voor het goede doel. Enkele basisvereisten wat betreft hygiëne blijven echter algemeen geldig. Zowel wanneer je de producten verkoopt als wanneer je ze gratis uitdeelt.

Hoe gaan we te werk?

Hoe moet je je vergunning aanvragen?
Wanneer uw verkoopactie beperkt is tot één gemeente, dan moet u de vergunning bij die gemeente aanvragen. Zo’n aanvraag is gratis.

De verklaringen en aanvragen voor een machtiging dienen als volgt te gebeuren:

Verkoop binnen Bonheiden en niet gekoppeld aan een evenement.

Vraag hier uw toelating aan.

Wanneer uw actie zich uitstrekt over meerdere gemeentes en u van een gemeente een bijkomende toelating nodig hebt (bij gebruik van openbaar domein), dan doet u een aanvraag bij de verschillende gemeentes waar u uw actie houdt. U hebt sowieso de toestemming nodig van de betreffende gemeentes, wanneer u bijvoorbeeld met uw actie een deel van de openbare weg inneemt. Alleen bij een actie over verschillende gemeentes heen zonder bijkomende toelating van een gemeente kan u uw vergunning bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin u meldt wie u bent, wat u gaat doen, waar, wanneer en voor welk doel. Dit is ook kosteloos en u ontvangt dan een vergunning die u kan tonen als men er naar vraagt.

Vraag uw toelating aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 
T 0800 20 55, e-mail: reglementen@vlaio.be, www.vlaio.be 

Kostprijs

De toelating is gratis.

Afhandeling

  • Gelieve uw toelating minstens 14 dagen voor de verkoop aan te vragen zodat deze tijdig kan worden afgeleverd.
  • Alle verkoopactiviteiten die niet conform de wettelijke bepalingen plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.

Uitzonderingen

  • Gaat de verkoop in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest door dan is een toelating van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vereist.