Noodkap bomen bij acuut gevaar

Wat is acuut gevaar?

Acuut gevaar dreigt :

 • wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden;
 • wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen;
 • wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (vb. snelvermeerderende ziekte).

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk;
 • stambreuk – lateraal of horizontaal;
 • opengescheurde kruin;
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen;
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen;
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt;
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam;

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht;
 • houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek;
 • volledig ingerotte en uitgeholde stam;
 • diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is;
 • ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken;

Heraanplanten – compenseren

Uiteraard is hier de zorgplicht ook van toepassing. Dit wil zeggen dat een gekapte boom gecompenseerd moet worden door een heraanplant.

Toch geen acuut gevaar?

Wanneer men na onderzoek tot het besluit is gekomen dat er geen sprake is van 'acuut gevaar', wordt dit aan de aanvrager gemeld. De normale procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning of gemeentelijke kapvergunning voor het kappen van bomen dient dan gevolgd te worden.

Acuut gevaar in bosverband?

Voor gevaarlijke bomen in bosverband gelden andere juridische regels. Dringende kappingen om veiligheidsredenen kunnen direct worden uitgevoerd maar ze moeten binnen de 24 uur na de kapping gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Wanneer kan je beroep doen op de brandweer?

Er kan beroep gedaan worden op de brandweer als er een vermoeden is dat de boom onmiddellijk gevaar en schade aan personen of materieel kan op opleveren.
De brandweer zal enkel actie ondernemen als dit vermoeden door de mensen van de brandweer ter plaatse bevestigd wordt. Als de brandweer dan actie dient te ondernemen, is dit kosteloos. Als er geen sprake is van enige urgentie, dan zal de brandweer ook geen boom vellen.

Hetzelfde geldt voor gevallen of losliggende dakpannen en dergelijke. Enkel toestanden die gevaar opleveren (bijvoorbeeld pannen die op het voetpad kunnen vallen) of toestanden waarbij goederen verder beschadigd kunnen worden doordat er bijvoorbeeld een gat in het dak zit, vereisen verdere actie van de brandweer. Deze acties zijn dan ook kosteloos buiten het gebruik van het materiaal zoals zandzakjes, zeilen, houten liggers enzovoort.