Meldpunt milieuklachten

Voor klachten in verband met milieuhinder (geur-, rook-, stof-, geluids-, lichthinder ...) kan je terecht bij de dienst omgeving en bij de politie.

Omgeving
• 015 50 28 40
omgeving@bonheiden.be

Politie
• 015 30 73 51
wijkwerking.bonheiden@politie-bodukap.be

Buiten de kantooruren kan je voor dringende klachten of aangiften terecht in het hoofdkantoor van de politiezone BODUKAP. 
• 015 31 77 11
• Lemanstraat 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Of gebruik de meldingskaart op deze website.

Heb je klachten over een bedrijf waar ingedeelde activiteiten plaatsvinden en waar een milieuvergunning voor werd afgeleverd? Dan kun je terecht bij de toezichthouders:

Voor klasse 2 en 3 bedrijven: bij de gemeentelijk toezichthouder via omgeving@bonheiden.be
Voor klasse 1 bedrijven: bij de gewestelijke toezichthouder van de milieu-inspectie:
• 03 224 64 07
veerle.wiercx@lne.vlaanderen.be