Maaien wegbermen

De wegbermen langs de openbare wegen en de taluds van de baangrachten worden jaarlijks onderhouden volgens de voorwaarden van het gemeentelijk bermbeheersplan. Hiervoor wordt elk jaar een aannemer aangesteld.

De bermen in het natuurgebied Cassenbroek worden onderhouden door de vzw Natuurpunt.

Per jaar zijn er 8 maaibeurten voorzien:

  • vanaf 15 mei
  • vanaf 1 juni
  • vanaf 15 juni
  • vanaf 1 juli
  • vanaf 15 juli
  • vóór 1 september (fietspaden vrijmaken)
  • vanaf 15 september
  • vanaf 30 september

In elke maaibeurt komen er andere straten aan bod. De lijst met het overzicht van de straten per maaibeurt kan je hieronder downloaden.

De maaibeurten verlopen volgens de goedgekeurde afwijking van het algemeen bermbesluit. Naargelang de noodwendigheden of voor de veiligheid kan dit aangepast worden.