Bonheiden als gezonde gemeente

Wat is een ‘gezonde Gemeente’?

Dat is een gemeente die werk maakt van een preventief gezondheidsbeleid. Een gezonde gemeente ijvert voor meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen en streeft naar een maximaal gezonde omgeving.

Om succesvol te zijn wordt ingezet op 4 preventiestrategieën:

 • Informeren en sensibiliseren
 • Lokale leefomgeving gezonder maken en een gezond aanbod verzekeren.
 • Het maken en laten naleven van afspraken en regels
 • Zorg en begeleiding.

Vanuit 6 beleidsdomeinen formuleren we 2 grote doelstellingen en 6 speerpunten:

Doelstellingen

 1. In onze Gezonde Gemeente werken we tussen 2019 en 2024 nog beter aan nog meer gezondheid voor iedereen. We richten ons niet alleen op onze inwoners, maar ook naar bezoekers en werknemers. We stimuleren gezonde keuzes in een gezonde omgeving. Dit doen we samen met al onze diensten, burgers en organisaties op ons grondgebied.
 2. Als gezonde gemeente besteden we bijzondere aandacht aan de meest kwetsbaren en verbinden we lokale thema’s en noden aan bovenlokale ontwikkelingen zoals het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Speerpunten

 • Speerpunt 1 : Zorg – en welzijnsvoorzieningen
 • Speerpunt 2: Gezondere publieke ruimte
 • Speerpunt 3: Gezonde wijk
 • Speerpunt 4: Gezond wonen
 • Speerpunt 5: Gezondheid en veiligheid
 • Speerpunt 6: Gezond Klimaat

Charter Gezonde Gemeente

De gemeente Bonheiden engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019-2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Met de ondertekening van het charter voor een Gezonde Gemeente geeft het bestuur uitvoering aan haar eigen lokale ambities maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Werkgroep gezondheid

Jaarlijks organiseert de werkgroep gezondheid, in samenwerking met verschillende partners in de sociale en medische sector, diverse acties rond bepaalde gezondheidsthema’s.

Werk je graag mee aan het gezondheidsbeleid in onze gemeente? Dan kan je altijd aansluiten bij de werkgroep gezondheid door ons e-loketformulier in te vullen of te bellen naar 015 50 05 04.