Politieverordening inzake stilstaan en parkeren

De gemeenteraad stemde in juni 2015 een bijzondere politieverordening in zake het stilstaan en het parkeren. De gemeenteraad paste op 31 januari 2018 artikel 90 van deze bijzondere politieverordening aan. De raad bekrachtigde ook het protocolakkoord inzake de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen.

U vindt de beide teksten hieronder.

Het reglement werd op onze website gepubliceerd vanaf 3 juli 2015, het aangepaste reglement werd vanaf 15 februari 2018 gepubliceerd.