Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Mobitwin Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Hoe aanvragen

U wordt lid van de Mobitwin Centrale. Om lid te worden neemt u contact op met de dienst thuiszorg van het OCMW.

Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen per telefoon (015/50 05 06) of per e-mail (mtc@ocmwbonheiden.be). De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand. 

De dispatch van de Mobitwin Centrale is telefonisch te bereiken elke werkdag van 10 tot 12 uur. Buiten de openingsuren is het mogelijk om steeds een bericht na te laten op het automatisch antwoordapparaat. 

Kostprijs

Het lidmaatschap van de Mobitwin Centrale bedraagt 12 euro. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,42 euro/km.