Speelpleintjes

De gemeente beheert een aantal speelpleinen.

Rijmenam:
- domein Sluyts (kastanjebos) ligt tussen de Korte Dreef en de Lange Dreef,
 ongeveer ter hoogte van de Kruisstraat met skateramp.
- Kleinbeeklei ligt net achter de Vrije basisschool
 Rijmenam

Bonheiden:
- Venneboslaan ligt in een hoek van de u-vormige Venneboslaan, zijstraat van de
 Berentrodedreef.
- Krekelweg ligt op het einde van het doodlopende gedeelte van de Krekelweg,
 richting Schoolstraat.
- Domein van de Krankhoeve, Grote Doelstraat.
- Skateramp, Waversesteenweg.
- Speelplein gelegen tussen en toegankelijk via Bareelveld en Tramweg, op
 loopafstand van de Putsesteenweg.
- Speelplein gelegen tussen Ravennestlaan en Kapelweg, op loopafstand van de
 Putsesteenweg.
- Speelplein Kerseleerveld.

Voor wie

De speelpleintjes van de gemeente zijn voor iedereen toegankelijk en dus niet alleen voor de buurtbewoners. In de praktijk zullen de buurtbewoners er uiteraard het meest gebruik van maken.

Hoe aanvragen

Voor de gemeente een speelpleintje (her)inricht, peilt ze naar de wensen van de buurtbewoners. Het college van burgemeester en schepenen volgt meestal hun adviezen.

De buurtbewoners worden dan een tweede keer uitgenodigd en kunnen dan hun ideeën en opmerkingen laten horen voor de uitvoering van de plannen.

Afhandeling

Per speelplein zoekt de gemeente vrijwilligers die willen optreden als peter of meter van één van de gemeentespeelpleintjes.

Het is de bedoeling dat de peters en meters hun speelpleintje regelmatig bezoeken. Zo kunnen ze tekorten (bv. ontbreken van vuilnisbakken, vernielingen, zwerfvuil e.d.) melden aan de gemeentediensten.

Het is ook de bedoeling dat ze de vragen en noden van de gebruikers doorspelen aan de gemeente. Het bestuur kan dan de kwaliteit van de speelpleintjes verhogen. Voor de kinderen wordt het leuker om op de pleintjes te spelen en voor de buurtbewoners aangenamer om er in de buurt te wonen.

Wie is waar peter of meter?

Rijmenam:
Luc Vermeulen
(Korte Dreef) voor domein Sluyts (Kastanjebos).

Bonheiden:
Wim Slaets en Peter Scheldeman (Kapelweg) voor het speelplein Kapelweg-Ravennestlaan.
Jos Malfliet (Bareelveld) voor het speelplein Tramweg-Bareelveld.
Leen Heivers (Schoolstraat) voor speelplein Krekelweg.
Theo De Wit (Venneboslaan) voor het speelplein in de Venneboslaan.
Bart Van Dievel (Pelgrimstraat) voor het speelplein aan de Krankhoeve.
Sofie Vergauwe (Kerseleerveld) voor het speelplein in het Kerseleerveld.

Meer info

Als u een probleem merkt in verband met het terrein, de speeltoestellen of andere voorzieningen, verwittig dan de Technische dienst:
015 50 28 30 of technischedienst@bonheiden.be .

Hebt u voorstellen om de speelpleintjes te verbeteren, geef dan een seintje aan de jeugddienst: 
015 50 28 10 of jeugddienst@bonheiden.be .