Ontgraving

Ontgraving is het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving die gekozen werd door de nabestaanden.

Voorwaarden

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk gebeuren via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Je brengt dit formulier binnen bij de dienst Burgerlijke stand.

Kostprijs

De belasting op de ontgraving bedraagt:

  • €750 voor het ontgraven van een graf
  • €350 voor het ontgraven van een columbariumnis of urnenkelder