Zwerfvuilopruimactie voor verenigingen najaar 2017

De gemeente is op zoek naar kandidaat verenigingen om in oktober weer de strijd aan te gaan tegen het zwerfvuil op onze wegen.

Naast de inspanningen van de werklieden van de gemeente, zijn er sinds kort ook burgers die zich als peter of meter engageren om hun stukje Bonheiden proper te houden. Ook de jeugdverenigingen houden, in samenwerking met Jaboom, ieder jaar een grootschalige opruimactie, waarvoor ze een toelage krijgen. Het gemeentebestuur wil ook andere verenigingen de kans geven hun clubkas te spijzen door mee zwerfvuil op te ruimen. Acht grote wegen, waar het echt niet aangewezen is om met kinderen zwerfvuil op te ruimen, worden in de gemeente verdeeld onder de verenigingen of organisaties die zich hiervoor kandidaat stellen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding die varieert naargelang de lengte van het gekozen traject:

  • Putsesteenweg van rotonde Pasbrug tot rotonde R6 : 3,55km (177,5 euro)
  • Waversesteenweg van Achterdiedonken tot aan Kerkplein : 2,04 km (102 euro) 
  • Mechelsesteenweg van aan kruispunt lichten tot aan Kerkplein : 2,59 km (129,5 euro)
  • Rijmenamseweg van aan Kerkplein tot aan Oude Paalstraat : 4,40 km (220 euro)
  • Doornlaarstraat van Weynesbaan tot Grensstraat : 2,57 km (128,5 euro)
  • Muizensteenweg van Mechelsesteenweg tot aan water : 784 m (39,2 euro)
  • Weynesbaan van kruispunt Lange Dreef tot Mussepot : 2,42 km (121 euro)
  • Dijleweg van kerk tot grens Mechelen : 2,32 km (116 euro)

De gemeente voorziet voldoende containers en bewapent de deelnemers met de nodige vuilniszakken, handschoenen en afvaltangen.

Verenigingen of organisatie die mee de handen uit de mouwen wensen te steken kunnen zich ten laatste op 22 september opgeven via het e-loket op de website.

Meer info: milieu@bonheiden.be

dinsdag 8 augustus 2017 13.43 u.