Zonder bijen geen lekkernijen

Van 27 mei tot 3 juni organiseert de Vlaamse Overheid voor de 5de maal de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen.

Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver voor meer dan 75 % van alle voedingsgewassen. Zonder bijen geen fruit, maar ook geen groenten. Hun economische en ecologische waarde is dan ook onschatbaar, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Chocolatier en bijenliefhebber Dominique Persoone is opnieuw peter van de campagne. Hij stort zich op de lekkernijen die bijen ons bezorgen.

Hoe kunnen we de bijen helpen?

Iedereen kan helpen. Laat paardenbloemen, klaver en madeliefjes staan en plant enkelvoudige bloemen. Vergroen de schoolomgeving of organiseer de bedrijfstuin bijenvriendelijk. Plant een bijenboom zoals en wilg of een linde. Gebruik geen chemische middelen in de tuin en steun duurzame landbouw. Ga met je gemeente voor de titel "Bijenvriendelijkste gemeente"! Tips vind je op www.weekvandebij.be/aan-de-slag.

De bij, een welkome gast in onze gemeente

Bonheiden zet al langer in op het welzijn van de bijen. Het openbaar groen werd op diverse plaatsen in onze gemeente anders ingericht waarbij bewust gekozen werd voor bijen-en vlindervriendelijke beplanting. Op het kerkhof werden bomen aangeplant en kwam er een nieuwe beplanting tussen de graven. De boomspiegels in het dorp en in de aanpalende straten werden eveneens beplant. Op “verloren” graspercelen en bermen langs de straatkant werd bloemenzaad ingezaaid. Op het Jacques Morrensplein werd tussen het gras klavers gezaaid zodat de bijen al heel vroeg in het voorjaar voedsel kunnen vinden.

maandag 14 mei 2018 9.59 u.