Wist je dat ... lege lachgaspatronen tot explosies kunnen leiden?

De partydrug lachgas wordt al maar populairder. Ook op ons grondgebied van Bonheiden vinden we er regelmatig terug. Naast gezondheidsrisico's, veroorzaakt het ook serieuze problemen bij de afvalwerking.

Zowel intercommunales zoals IVAREM, die instaan voor de afvalophaling en -verwerking, als onze uitvoerende dienst, vinden de lege capsules vaker terug tussen het afval. Dat kan tot problemen leiden.

Lachgaspatronen zijn meestal na gebruik niet volledig leeg. Als ze bij het restafval belanden, zorgen de restanten voor explosies in verbrandingsovens en veroorzaken ze schade. Zo leidt dit ertoe dat ovens al meerdere keren tijdelijk buiten gebruik waren door herstellingen.

Onze uitvoerende dienst houdt de patronen al zoveel mogelijk apart. Onze zwerfvuilmeters en -peters brengen we op de hoogte om deze patronen niet mee op te ruimen, maar om het ons te melden. Toch is het niet mogelijk om élke vuilniswagen, élke vuilniszak of élke vuilnisbak vooraf te controleren.

Naast deze materiële schade is lachgas ook niet zonder lichamelijke gevaren. Lachgas lijkt een onschuldig middel dat je eenvoudig in een euforische roes brengt. Toch volgen na de roes vaak hoofdpijn, duizeligheid en soms zelf bewustzijnsverlies. Langdurig gebruik kan zelfs tot bloedarmoede of verlamming leiden.

  • Vind je toch lege lachgaspatronen tijdens je (zwerfvuil)tocht, laat deze dan vooral liggen, maar meldt ons dit via omgeving@bonheiden.be. Als je in de gelegenheid bent om een foto ervan mee te sturen, is dit zeker een pluspunt! De collega's van de wijkwerking Bonheiden (BODUKAP) volgen dit mee op.
maandag 8 juli 2024 14.35 u.