Wegwijs in Bonheiden

De Communicatiedienst heeft een beknopte ‘Wegwijsgids’ die doorlopend actueel wordt gehouden. Je kan hem downloaden via de link onderaan. 

In die Wegwijsgids vind je de adressen (met telefoon-, faxnummers en mailadressen) en de openingsuren van de gemeentediensten en van het OCMW. Telkens wordt kort vermeld waarvoor je bij de dienst in kwestie terechtkunt.

De wegwijsgids is ook gratis verkrijgbaar bij de loketdiensten van de gemeente (balie gemeentehuis, bibliotheek, ’t Blikveld, OCMW).

Meer info

Vind je geen antwoord op je vraag via onze website, de wegwijsinformatie of weet je niet zeker of je voor een bepaalde dienst bij de gemeente moet aankloppen? Neem dan contact op met het onthaal via tel. 015 50 28 00 of onthaal@bonheiden.be 

Die dienst beantwoordt algemene vragen over de werking van de gemeentediensten. Voor specifieke of dossiergebonden vragen verwijst hij je door naar de bevoegde dienst. 

Informatie van de Vlaamse overheid
De meeste publicaties van de Vlaamse overheid vind je in het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek (Schoolstraat) en in het gebouw van het OCMW (Baxbos).

Voor meer specifieke vragen over de (werking van de) Vlaamse overheid kan je terecht op www.vlaanderen.be of neem je contact op met de Vlaamse infolijn: 1700.

Heb je een vraag of een probleem als consument, als huurder of eigenaar van een woning of heb je een betwisting met de buren: neemt dan het best contact op met de juridische dienst van het OCMW.