Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is niet te verwarren met professionele zorg. Professionele diensten die aan huis komen zoals gezinszorg of thuisverpleging, geven de hulp beroepsmatig en worden hiervoor betaald. Dit wordt de 'formele zorg' genoemd. Door deze hulp kan je als mantelzorger even op adem komen en de zorg tijdelijk uit handen geven. Om de zorgsituatie zo lang mogelijk vol te houden, is ondersteuning belangrijk. Alle thuiszorgdiensten kan je vinden in het thema ondersteuning thuis en tijdelijke opvang buitenshuis.

Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. De hulp die vrijwilligers geven is wettelijk geregeld en gaat uit van een organisatie. Vrijwilligers kunnen belangrijke ondersteuning geven thuis. Dit kan in de vorm van oppas, boodschappen, vervoer,… Vrijwilligers kiezen hiervoor, bepalen zelf de intensiteit en kunnen het engagement steeds stopzetten. Bij mantelzorg is dit niet het geval. Mantelzorg overkomt je. Je rolt er in omdat iemand in je omgeving hulp nodig heeft.

Mantelzorger ben je als je

  • Op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis,… thuis of in een voorziening
  • Meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden,…
  • Dit doet omdat je een affectieve band hebt met die persoon