Wadi’s op Kloosterplein en Stationsplein

Bij de heraanleg van Rijmenam centrum was er zowel op het Kloosterplein als op het Stationsplein plaats voorzien voor wadi’s. Deze zijn nu volledig aangelegd.

Wadi’s zijn verdiepte stukken die zorgen voor natuurlijk infiltratie in de bodem bij hevige regenval.

Naast de algemene maatregelen die het gemeentebestuur al neemt om de CO2-uitstoot te verminderen, zijn er immers ook maatregelen nodig om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

De naam “wadi” is een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie, maar verwijst ook naar het Arabische woord voor een vaak droogstaand rivierdal.

donderdag 23 april 2020 12 u.