vzw Krankhoeve (EVA)

Krankhoeve vzw, gesticht in 1975, was tot 2003 de dragende kracht van het Cultureel Centrum "'t Blikveld", met ruime steun van de gemeente Bonheiden, de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen.
 
In 2003 kwam een nieuwe overeenkomst met de gemeente tot stand, waarbij de vereniging werd omgevormd tot een programma-vzw, in het kader van het toenmalige Decreet op het Lokaal Cultuurbeleid (13/07/01).
 
In 2014 werd vzw Krankhoeve conform de bepalingen in het Gemeentedecreet omgevormd tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in de privaatrechtelijke vorm.
 
Als zodanig is zij autonoom bevoegd voor de eigen programmatie van het Gemeenschapscentrum 't Blikveld, inbegrepen de communicatie en promotie daarrond.
 
Daarnaast treedt de Raad van Bestuur op als adviserend orgaan m.b.t. het beheer van het gemeenschapscentrum.
 
De vzw heeft geen eigen personeel; haar doelstellingen worden gerealiseerd door de gemeentelijke cultuurdienst.
 

Administratieve zetel

  • vzw Krankhoeve, Jacques Morrensplein 2 - 2820 Bonheiden
  • BTWnr.: BE0415.046.271
  • Voorzitter: Walter Casteels - walter_casteels@skynet.be