Vraag je verwarmingstoelage digitaal aan

Voortaan kan je de toelage via het sociaal verwarmingsfonds online aanvragen met je identiteitskaart.

Op maandag en dinsdag tussen 8 en 12 u. blijf je natuurlijk welkom op het OCMW voor je aanvraag.

Wanneer heb je recht op een toelage?

Je verwarmt met

  • huisbrandolie (mazout)
  • verwarmingspetroleum
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Je behoort tot een van volgende categorieën

  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste).
  • Je hebt een een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste).Je zit met schuldoverlast en in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling én je kan de verwarmingsfactuur niet betalen.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwarmingstoelage.

De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden € 210.

Vraag je toelage digitaal aan via het e-loketformulier.

donderdag 6 februari 2020 9.54 u.