Vraag je premie voor zwaluwnesten aan

Tot 30 juni kan je een premie aanvragen als je bewoonde zwaluwnesten aan de woning hebt.

Zwaluwen zijn bekende vogels. Hun leefwijze dicht bij de mens draagt daar veel toe bij: huis-, boeren- en gierzwaluwen broeden allen in of op gebouwen. We kennen ook allemaal de groepen zwaluwen die zich op het einde van de zomer verzamelen om dan samen de trek van duizenden kilometers naar het verre Afrika aan te vatten.
 
Sinds de jaren ‘60 is het zwaluwbestand echter enorm teruggelopen. Eén van de oorzaken van hun achteruitgang is het verlies van geschikte nestplaatsen. Met een premie voor het in stand houden van zwaluwnesten wil het gemeentebestuur bijdragen tot de bescherming van onze zwaluwen.

Meer info kan je hier terugvinden op de website.

donderdag 17 mei 2018 10.43 u.