Voorstellen van burgers

Inwoners kunnen mee de agenda van de gemeenteraad bepalen. Zij kunnen verzoeken om een voorstel of vraag over de beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten voor de gemeenteraad.

Voorwaarden

  • Een verzoek moet gesteund worden door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Voor Bonheiden betekent dat minstens 252 inwoners (op 01/01/2018).
  • Het voorstel moet handelen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. 
  • Het voorstel moet inhoudelijk goed uitgewerkt en gemotiveerd zijn. Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten, moeten bij de gemotiveerde nota bijgevoegd worden.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad ingediend worden om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Zoniet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat aangetekend opgestuurd wordt naar de gemeente. Je kan dat formulier hieronder downloaden.