Voordelen en subsidies

Eigenaars of beheerders van een perceel of goed in de Bruinbeekvallei kunnen ervoor kiezen om mee aan te sluiten bij het erfgoed- en natuurbeheerplan dat door de gemeente en de projectpartners (IOED IGEMO, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel) wordt opgemaakt. Hierdoor krijg je ook voor jouw eigendom toegang tot allerlei voordelen en subsidies.

  • Deelnemen is gratis.
  • Je krijgt advies op maat van jouw perceel
  • Je werkt samen met anderen mee aan een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoed- en natuurvormen.
  • Je hebt een plan dat de basis vormt voor het beheer, rekening houdend met de toekomstvisie en mogelijkheden van elke eigenaar.
  • Je hoeft geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken die in het beheerplan worden opgenomen.
  • Je hebt recht op tal van subsidies en fiscale voordelen (onroerende voorheffing, erfbelasting, schenkbelasting en verkooprechten).
  • Je ontvangt de subsidies voor de uitvoering van het natuurbeheerplan via Bosgroep Antwerpse Gordel. Deze vzw fungeert als centrale contactpersoon voor de subsidies die worden uitgekeerd door Agentschap Natuur en Bos.