Vogelgriep: informatie aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels

Als gevolg van het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen.

Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten je kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Hok al jouw pluimvee op of scherm het af
    Het afschermen kan gebeuren door je dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Voeder en drenk al jouw vogels binnen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater gebruiken.

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels…) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken.

Voor verdere informatie kan je steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Een korte video die het belang van de maatregelen onderstreept vind je op
https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/.

dinsdag 23 november 2021 10.45 u.