Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.

Voor wie zijn we er?

 • Mantelzorgers
 • Professionelen die samenwerken met mantelzorgers
 • Onderwijsinstellingen, leerkrachten en docenten die oog hebben voor mantelzorg in de opleiding en bij hun leerlingen
 • Organisaties die oog hebben voor personeelsleden die mantelzorger zijn
 • Gemeentes die ondersteuning willen bieden aan mantelzorgers die er wonen 

Iedereen die mantelzorg een warm hart toedraagt

Onze missie

Het Vlaams expertisepunt mantelzorg stimuleert, initieert en coördineert acties over mantelzorg, met als doel een betere ondersteuning voor mantelzorgers. We maken werk van een sterk maatschappelijk draagvlak voor mantelzorg.

Wat zijn de opdrachten van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg? 

 • Informatie over mantelzorg toegankelijk maken
 • Knowhow bundelen en kennisopbouw stimuleren 
 • Sensibilisering rond mantelzorg
 • Ondersteunen van visievorming
 • Verspreiden van goede praktijken, methodieken en instrumenten rond mantelzorg
 • Stimuleren van uitwisseling van goede praktijken en samenwerking tussen actoren op het terrein van mantelzorg

link naar "Vlaams Expertisepunt Mantelzorg"