20220427 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn en Gemeenteraad 27 april 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Notulen vergadering 30/03/2022: goekeuring 00:33 00:51  
2 Pensioen -Tweede pensioenpijler voor contractuelen - toetreding tot OFP Prolocus: goedkeuring 01:38 08:40  
  VARIAPUNTEN      
3 Varia - Stand van zaken: Oekraïne 09:05 14:00  
4 Varia - Stand van zaken: European disability Card 14:10 17:25  
  GEMEENTERAAD      
1 Notulen vergadering 30/03/2022: goedkeuring 17:53 18:12  
2 Gemeentelijk feestcomité - Wijziging afvaardiging fractie Groen: kennisneming 18:14 30:16  
3. Patrimonium - Plaatsingsprocedure en lastvoorwaarden "Bouw van een nieuwe sportkeet": vaststelling 18:33 30:16  
4. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Leveren en plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt Weynesbaan - Plasstraat" en wijze van gunning: vaststelling: 30:20 30:40  
5. Leefmilieu - Project handhaving zwerfvuil OVAM en aanstelling gewestelijke vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties: goedkeuring 30:43 31:02  
6. Leefmilieu - Samenwerkingsovereenkomst project Tuinrangers: goedkeuring 31:06 31:20  
7.  personeel - Tweede pensioenpijler voor contractuelen - Toetreding tot OFP Prolocus: goedkeuring 31:22 38:30  
8. Sociaal beleid - Ondertekening intentieverklaring en toelage aan sterrenkinderen: goedkeuring 38:31 38:48  
9. Oprichting Staten Generaal - Toekomst van onze gemeente 38:51 01:03:29  
  PAUZE      
10. Vervolg Oprichting Staten Generaal - Toekomst van onze gemeente 00:00 03:38  
  Variapunten      
11. Sportkeet 04:00 07:30  
12. Gecoro 07:35 08:48  
13. Panden Kerkplein 1 & 2 08:57 10:46  
14. Ambtenaar Lokale Economie 10:53 15:00  
15. Openingsuren Gemeentehuis 15:00 15:59  
16. RUP Gestelhoflei 16:00 16:47  
17. Bezwaar omheining 17:22 28:40