20220525 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn en Gemeenteraad 25 mei 2022

Tijden zijn benaderingstijden: er kunnen enkele seconden verschil zitten op de begin- en eindtijd van een punt.

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad voor maatschappelijk welzijn      
1 Notulen vergadering 27/04/2022: goedkeuring 00.00.00 00.00.50  
2

Huishoudelijk reglement: aanpassing

00.0.051 00.01.19  
3

Financiën - Rekening 2021/deel OCMW: vaststelling

00.01.20 00.02.04  
4

Sociaal beleid - samenwerkingsovereenkomst tussen Dyzo vzw en OCMW Bonheiden: goedkeuring

00.02.05 00.03.00  
  VARIAPUNTEN      
5 Varia: stand van zaken dossiers Oekraïne, oprichting centraal zorgpunt, aanstelling bruggenbouwer 00.03.01 00.06.45   
6 Varia: project "Samen digitaal" Bodukap 00.06.46 00.08.04  
  Gemeenteraad      
1 Notulen vergadering 27/04/2022: goedkeuring 00.08.05 00.09.17  
2 Gemeenteraad - huishoudelijk reglement: aanpassing 00.09.18 00.09.34  
3 Organisatie: klachtenanalyse 2021: kennisneming 00.09.35 00.10.59  
4 Toegevoegd punt: omheining Donkerstraat 18: kennisname 00.11.00 00.16.14  
5 Financiën - rekening kerkfabriek O.L.V.;Sint-Ludwina en Sint-Martinus: advies 00.16.15 00.16.47  
6 Financiën - rekening 2021/deel gemeente: vaststelling 00.16.48 00.41.29  
7 Financiën - rekening 2021/deel OCMW: goedkeuring 00.41.30 00.43.20  
8 Overheidsopdrachten - voorwaarden van de overheidsopdracht "Leerlingenvervoer 2022-2023" en wijze van gunning: vaststelling 00.43.21 00.46.31  
9 Overheidsopdrachten - voorwaarden van de overheidsopdracht "Aankoop, implementatie en onderhoud van een klantgeleidingssyteem" en wijze van gunning: vaststelling

00.46.32

00.56.08  
10 Overheidsopdrachten - plaatsingsprocedure en lastvoorwaarden "Bouw van 2 fiets- en voetgangersbruggen en heraanleg jaagpad Bovendijle: goedkeuring 00.56.09 01.0016  
11 Overheidsopdrachten - toetreding tot opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst "Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving": akkoord 01.00.17 01.02.44  
12 Patrimonium - verkoopsvoorwaarden Rijmenamseweg 99 ""Huis Dirksen": vaststelling 01.02.45 01.08.20  
13 Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 10/06/2022: standpuntbepaling 01.08.21    
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op 17/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAREM op 17/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging FARYS op 21/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 23/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 23/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Bijzondere Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PONTES op 23/06/2022: standpuntbepaling      
  Intergemeentelijke samenwerking - agendapunten Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA op 24/06/2022: standpuntbepaling   01.12.14  
14 Vennootschappen - Algemene vergadering cvba KLEMO op 01/06/2022: goedkeuring 01.12.15 01.16.12  
15 Vennootschappen - Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO): uittreding 01.16.13 01.16.40  
16

Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Krankhoeve - Agendapunten algemene vergadering 31/05/2021:goedkeuring

01.16.43 01.16.54  
17 Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechterlijke vorm vzw Berentrode - Agendapunten algemene vergadering 13/06/2021: goedkeuring 01.16.55 01.17.09  
18 Sociaal beleid - Samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en de steden en gemeenten i.h.k.v. lokale hulp bij het invullen van de belastingaangiften: goedkeuring

01.17.10

01.17.30

   
19 Onderwijs - Kader voor maatregelen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid: goedkeuring 01.17.31 01.27.28  
20 Motie gemeenteraad: groepeer budgetten fietsbeleid maximaal 01.27.29 01.38.32  
  VARIAPUNTEN      
1. Lopende bouwprojecten stand van zaken: kennisname 01.38.33 01.41.41  
2 Stand van zaken herstel van het metalen kruis op het kerkhof van St-Martinus; update kerkhofmuur 01.41.42 01.43.19  
3 Informele agendavoorbereiding steeds op vrijdag delen zodat dit in het weeknd kan voorbereid worden 01.43.20 01.44.24  
4 Vraag omtrent de ruitersroute en toelating betreden Krankhoevebos voor ruiters 01.44.25 01.46.55  
5 Stand van zaken Trage weg nabij Rijmenamsesteenweg 01.46.56 01.47.42  
6 Duiding kosten baten project "Dijledorp" voor gemeente en projectontwikkelaar 01.47.43 01.52.23  
7 Foutieve betalingsuitnodiging belasting op riolering 01.52.24 01.54.34  
8 Vernieuwing belijning van o.a. schoolroutes 01.54.34 01.55.54  
9 Project "Bosverkenner": voorstel milieuraad aankoop percelen voor bosbeplanting 01.55.55. 01.58.08  
10 Analyse fietsstraat Diedonken die als sluiproute voor wagens wordt gebruikt 01.58.09 02.00.31  
11 Compensatie voor gevelde bomen door rioleringswerken Weynesbaan en Lange Veldstraat 02.00.32 02.02.48  
12 Stand van zaken aanleg parking Zellaerdomein 02.02.49 02.05.42