Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 24 april 2019

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 27/03/2019: Goedkeuring

02. Gemeentelijke adviesraad - Afvaardiging niet-stemgerechtigd lid in het lokaal overleg kinderopvang (LOK): Aanduiding

03. Personeel - Gemeenschappelijk Organogram: Wijziging

Variaronde