Videoverslag Raad voor maatschappelijk welzijn 23 oktober 2019

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 25/09/2019: Goedkeuring

02. Welzijn - Financiering Acute Opvang Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Mechelen-Boom-Lier: Standpuntbepaling

03. Personeel - Gemeenschappelijk organogram en personeelsformatie: Wijziging