20210331 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 31 maart 2021

01. Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 24/02/2021: Goedkeuring (02.10 - 02.40)

02. Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v ESF-project I CAN: Goedkeuring (02.40 - 04.20)

Varia:

  1. NVA commissie SZ: 04.20 – 06.20