20200930 Videoverslag Raad maatschappelijk welzijn 30 september 2020

1. Raad voor maatschappelijk welzijn – Notulen vergadering 26/08/2020: Goedkeuring (2.49.30 - 2.50.08)

2. Financiën – Subsidiereglement aanmoedigingspremie bij verhuring aan Sociaal Verhuur Kantoor (SVK): Goedkeuring (2.50.08 - 2.52.00)

3. Beleidsplan kansarmoede kinderen en jongeren (2.52.00 - 2.56.15)

Variavragen

Voedselverspilling (2.56.15 - 2.57.35)